Περιγραφή

Ψεκαστικό 500 λίτρα. καινούργιο. Με P.E. δεξαμενή και έγκριση Σ.Τ.Ε.Ε.Ε.Φ. Διαθέτει αντλία 80lit/min 40bar max.
και απλό χειριστήριο. Το πλαίσιο είναι γαλβανισμένο και διαθέτει 3 δοχεία. Δέχεται μπάρα ή μάνικα ψεκασμού.

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος.
Γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, ανταλλακτικά.
2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης Σπάρτης.
Τηλέφωνο: 2710 241 848