Περιγραφή

Κοπροδιανομέας Strautmann 5 κυβικών. Έχει γίνει πλήρης ανακατασκευή.

Αγγελόπουλος Κωνσταντίνος.
Γεωργικά μηχανήματα, τρακτέρ, ανταλλακτικά.
2ο χλμ. Ε.Ο. Τρίπολης Σπάρτης.
Τηλέφωνο: 2710 241 848